ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

TecnoAlarm
►TP8-96 VIDEO/VT
Πίνακας συναγερμού 8
ενσύρματων ζωνών επεκτάσιμος
μέχρι 96
Nova
►PAS 832
Πλακέτα συναγερμού 8 ζωνών,
επεκτάσιμη μέχρι 32. Τερματισμός
ανά ζώνη σε NC, NO, EOL, DEOL.
3 έξοδοι PGM στον κεντρικό πίνακα,
επεκτάσιμες μέχρι 8. 4 partition.
Contact ID μέσω PSTN γραμμής. Μνήμη 512 γεγονότων.
Λειτουργεία downloading. Ασφάλεια 230V.

CADDX

Κεντρική μονάδα αμερικάνικης
προέλευσης 4/6/8 ζωνών (επεκτάσιμη).
8 ασύρματες ζώνες. Μνήμη 512MHz.
8 χρήστες.
Επικοινωνία Downloading.


 Διάθεση ΔΩΡΕΑΝ εφαρμογής
για Smartphone ή tablet 
μέσω συσκευής GPRS με Global SIM.

•Ανεύρεση ιστορικού σημάτων του συστήματος 
ασφαλείας.
•POP-UP εμφάνιση για κάθε αλλαγή status.
•On-Line επέμβαση στο σύστημα με δυνατότητα 
απομακρυσμένου τηλεχειρισμο, μέσω 
κινητού τηλεφώνου για 2-8 PGM!

GSM:

►TL-138G

GSM Συσκευή συμβατή με όλα τα
κέντρα συναγερμού και δικτια κινητής
τηλεφωνίας. Λειτουργεία PSTN Back up.
Ένδειξη στάθμης σήματος (5 LED)

BENTEL

►BGSM-G
Ασύρματος εξομοιωτής τηλεφωνικής
γραμμής για σύνδεση με 24ωρο Κ.Λήψεως
Σημάτων μέσω κινητής τηλεφωνίας.
Αυτόματο Back up σε περίπτωση σφάλματος
τηλεφωνικής γραμμής. Χρήση καναλιού GPRS για χαμηλό
κόστος και υψηλή ταχύτητα.