ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ:Αγ. Κωνσταντίνου 79, Αχαρνές Αττικής

►ΤΗΛ: 210 - 2449696 

      210 - 2449697

      210 - 2116570

►Fax: 210 - 2449698

►ΚΙΝ: 694 - 4453157

►Mail: ms@msecurity.gr

      ms-security@hotmail.com