ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΕΠΑΦΕΣ

CH4HR-het

Δέκτης ELMES (Super Heterodyne) 4
καναλιών 433,92MHz με 4 εξόδους 
RELAY NC/NO
Αμφίδρομη ή απλή λειτουργία με 
τους πομπούς. Εμβέλεια 100m
Συνεργάζεται με όλους τους πίνακες 
της αγοράς. Ανιχνεύει την χαμηλή μπαταρία 
των πομπών και δίνει οπτική (LED) ή ηχητική 
(BAZZER) ένδειξη.

Διαστάσεις 96x63x28mm


DWB100HS

Τηλεχειρισμός 2 καναλιών DWB100HS
Συχνότητα λειτουργίας 
433,92 MHz. Εμβέλεια σε ανοιχτό 
χώρο 100m.
Περιλαμβάνονται 2 Remote Control

Τροφοδοσία 12V


CTX3HB ΚΑΦΕ

Mini αμφίδρομη ασύρματη μαγνητική επαφή 
433,92 MHz για τους δέκτες ELMES με 
κυλιόμενη συχνότητα.Ιδιαίτερα ασφαλής 
κωδικοποιημένη επικοινωνία πομπού με 
δέκτη(Keeloq κωδικοποίηση).
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικής επαφής.
Επίβλεψη χαμηλής μπαταρίας και tamper

Περιλαμβάνεται 12V μπαταρία 23Α